Ansökan förskola/fritids

Välkommen till Ulricehamns kommuns digitala ansökan för förskola/fritids!

Personuppgiftslagen
De personuppgifter du lämnar i samband med denna ansökan hos Ulricehamns kommun kommer att registreras och användas för att administrera ditt ärende. Genom att skicka in exempelvis en ansökan/anmälan medger du också att informationen får lagras, sparas och bearbetas i register av personuppgiftsansvarig. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda ligger de under offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer bara användas för det ändamål som du lämnat dem för.

En gång per år har du rätt att skriftligen begära ut vilka av dina personuppgifter som behandlas av Ulricehamns kommun.

Detta gör du på adressen:
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

På denna adress kan du också begära rättelse av dina personuppgifter.
 
 
 


Close Help