Välkommen till Tranemo kommuns digitala tjänst för ansökan till förskola och fritidshem!

Om du behöver hjälp när fyller i din ansökan så klickar du på frågetecknen på varje sida, så visas hjälptexten. 
 
Regler och avgifter för förskola och fritidshem, www.tranemo.se

 
När du är i kontakt med oss använder och sparar vi vissa personuppgifter för att kunna utföra vår service.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-lagen the General Data Protection Regulation, som förkortas GDPR.


Dataskydd och integritet 
Välkommen att göra din ansökan. När du har kontakt med kommunen, till exempel när du skickar e-post, lämnar in en ansökan eller använder ett webbformulär lagras dina personuppgifter i syfte att handlägga och hantera ärendet. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi bevara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Läs mer https://www.tranemo.se/kommun-och-politik/personuppgifter/


Close Help